Facebook
РЦПППО - Кърджали
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

На 25 април 2019 год. в кабинета по психомоторика в Регионален център се проведе йога сесия с ученици със специални образователни потребности. Сесията се превърна в малък празник за участниците. Всички бяха облечени в спортни тениски, закупени от центъра, а накрая получиха подаръци за успешното си участие.