Facebook
РЦПППО - Кърджали
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Ритъм терапевтичната сесия се проведе със съдействието на Института за съвременно изкуство и Терапия ЛИБЕРА,от г-н Мартин Иванов-Либера, който има докторска степен по композиция и е положил основите на барабанната/ритъм терапия и барабанното фасилитиране

Ритъм терапевтична сесия с ученици със специални образователни потребности