Facebook
РЦПППО - Кърджали
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Нашият екип

Мариана Георгиева

директор 

Ваня Митева

зам. директор, психолог

Евгений  Иванов

старши ресурсен учител 

Веселина  Генчева

старши ресурсен учител 

Светла Димитрова

 старши ресурсен учител

Антоанета  Нушнарова

старши ресурсен учител 

Сийка  Арсова
логопед

Йоско  Кафадаров
старши ресурсен учител 


Валери  Семерджиев
 ресурсен учител


Виктория  Халачева
 ресурсен учител, психолог 

Семра Налбант

психолог, ресурсен учител


Мариана  Касабова
логопед  и рехабилитатор на слуха и говора 

Гюлчинар  Ибрахим   

логопед

Ширин  Юркеден

психолог 

Кериме  Исмаил

ресурсен учител и зрителен педагог                                                                                                                                                                    

Людмил   Григоров

ресурсен учител 

Дарина Иванова

психолог 

Анна  Иванова

ресурсен учител, психолог

Нигяр  Ахмед

ресурсен учител

Антония Бояджиева

ресурсен учител

Мариана Колева

старши ресурсен учител

Милена Димитрова

главен счетоводител

Нела  Димова

ЗАТС
Марина  Гълбачева
хигиенист, домакин 

Николай Желев

 шофьор и поддръжка