Facebook
РЦПППО - Кърджали
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Нашият екип

Мариана Георгиева

директор 

Ваня Митева

зам. директор, психолог

Евгений  Иванов

старши ресурсен учител 

Веселина  Генчева

старши ресурсен учител 

Даниела  Хандева

 ресурсен учител

Антоанета  Нушнарова

старши ресурсен учител 


Сийка  Арсова
логопед

Йоско  Кафадаров
старши ресурсен учител 


Валери  Семерджиев
 ресурсен учител


Рени  Петрова
 ресурсен учител 


Виктория  Халачева
старши ресурсен учител 


Мариана  Касабова
ресурсен учител  и рехабилитатор на слуха и говора 

 

Гюлчинар  Ибрахим   

логопед

 

Светла  Димитрова

старши ресурсен учител

 

Ширин  Юркеден

психолог 

  

Кериме  Исмаил

ресурсен учител     

                                                                                                                                                                            

Людмил   Григоров

ресурсен учител 

 

Дарина Иванова

психолог 

 

Анна  Иванова

ресурсен учител

 

Нигяр  Ахмед

ресурсен учител

 

Наталия  Илиева

ресурсен учител

 

Магдалена  Дуралиева

ресурсен учител

 

Антония Бояджиева

ресурсен учител

 

Анка  Ермишкина

ресурсен учител

 

Мариана Колева

старши ресурсен учител

 

Пенка Палазова

ресурсен учител

 

Светлана  Ботева

главен счетовоител

 

Нела  Димова

ЗАТС

Марина  Гълбачева
хигиенист, домакин 

Николай Желев

 шофьор