Facebook
РЦПППО - Кърджали
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Образци на документи

Заявление отлагане от 1 клас

Заявления-насочване 7 клас

Ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца

Приложение 4 Информирано съгласие

Приложение 3 Въпросник за учители

Приложение 2 Въпросник за родители

Приложение 1 Социално развитие, запознанство

Бланка – Скрининг тест

Заявление за одобрение от Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците - виж тук

Заявление за осигуряване на специалист/и - виж тук

Заявление за извършване на оценка от Регионален екип за подкрепа на процеса на приобщаващото образование -виж тук

Заявление за извършване на повторна оценка от Регионален екип -виж тук

Заявление за обучение в специално училище -виж тук

Заявление за отлагане на дете от задължително обучение в първи клас за една учебна година

Заявление за промяна на формата на обучение