Facebook
РЦПППО - Кърджали
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Други документи

Семра Налбант autism facebook публикация

 

Конвенция за правата на детето може да видите ТУК!

 

 

Етичен кодекс на работещите с деца може да видите ТУК!

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ РОДИТЕЛИТЕ - бланката се попълва от родителите за информация на ресурсния учител и друг помощен персонал (образец) може да видите ТУК!

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ УЧИТЕЛИТЕ - бланката се попълва от класния ръководител за информация на ресурсния учител и друг помощен персонал. (образец) може да видите ТУК!