Facebook
РЦПППО - Кърджали
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Всяка година в последната сряда на месец февруари се отбелязва Денят на розовата фланелка!

С децата от VIII ресурсна група на допълнителна подкрепа към РЦПППО- област Кърджали казваме: “Стоп на насилието, но не и за ден”, защото в детските градини и в училищата учим знания не само по учебните предмети!