Facebook
РЦПППО - Кърджали
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Регионална конференция на РЦПППО -обл. Кърджали

           На 26 и 27 май 2022 год. в конферентната зала на хотел "Арпезос", гр. Кърджали

се проведе регионална конференция "15 години Ресурсно подпомагане в област Кърджали".

           На конференцията присъстваха представители на МОН, Областна администрация, зам. кметове на

общини от областта, РУО, Директори на училища и детски градини, както и координатори на ЕПЛР от училищата.

           Пакязяни бяха презентации от ресурсните учители и специалисти на центъра, училища и детски градини.

           Към конференцията бяха отправени поздрави от деца и ученици на ресурсно подпомагане.