Facebook
РЦПППО - Кърджали
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Нашият екип

Мариана Георгиева

директор 

Ваня Митева

зам. директор, психологЕвгений  Иванов

старши ресурсен учител Веселина  Генчева

старши ресурсен учител Даниела  Хандева

 ресурсен учителАнтоанета  Нушнарова

старши ресурсен учител Сийка  Арсова
логопед

 

Йоско  Кафадаров
старши ресурсен учител Станка  Анастасова
старши ресурсен учител, педагог на зрително затруднени децаРени  Петрова

старши ресурсен учител Милка  Бойкова
старши ресурсен учител Мариана  Касабова
ресурсен учител  и рехабилитатор на слуха и говора

 

Гюлчинар  Ибрахим   

логопед

 

Светла  Димитрова

старши ресурсен учител

 

Ширин  Юркеден

психолог 

  

Кериме  Исмаил

ресурсен учител     

                                                                                                                                                                                      

Людмил   Григоров

ресурсен учител 

 

Дарина Иванова

психолог 

 

Анна  Иванова

ресурсен учител

 

Нигяр  Ахмед

ресурсен учител

 

Наталия  Илиева

ресурсен учител

 

Златка Павлова

ресурсен учител

 

Красимира Бояджиева

ресурсен учител

 

Анка  Ермишкина

ресурсен учител

 

Светлана  Ботева

главен счетовоител

 

Нела  Димова

ЗАТС

 Марина  Гълбачева
хигиенист, домакин