Facebook
РЦПППО - Кърджали
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

"Ритъм карти Дъга"

На 17 септември 2018 година в Регионален център се проведе първото за новата учебна година обучение на педагогическия персонал.

Участваха 20 специалиста от регионален център.

Обучението беше изключително практично, забавно и полезно.